Administrare financiară

Administrare financiară

MEVIKA are grijă de toate demersurile de natură economico-financiară care sunt necesare pentru îndeplinirea cerințelor de funcționare ale asociației/imobilului tău.

Asta înseamnă că: organizăm și conducem contabilitatea, întocmim liste lunare de plată, depunem online declarații fiscale, plătim facturile emise de furnizori și controlăm facturările.